Pracownia

odtwórz film odtwórz film odtwórz film przejdź do kolejnej sceny przejdź do kolejnej sceny przejdź do kolejnej sceny przejdź do kolejnej sceny

eksperci

dr hab. Lech Krzyżanowski,
prof. UŚ – historyk, prawnik

Katyń. Teoria Barw