Katyń. Teoria Barw

źródła

Chcemy zachęcić Państwa do dalszego, samodzielnego odkrywania faktów związanych ze zbrodnią, która odcisnęła piętno zarówno na losach naszego kraju, jak i na zbiorowej świadomości historycznej Polaków. Nasi eksperci przygotowali listę lektur dotyczących zbrodni katyńskiej oraz życia i twórczości Józefa Czapskiego.

Lektury dotyczące zbrodni katyńskiej:

 1. Charków – Katyń – Twer. W 60. rocznicę zbrodni, red. A. Kola, J. Sziling, Toruń 2001;
 2. Grabowski S., Majer P., Ostaszków. Zbrodnia na polskich policjantach, Szczytno 2000;
 3. Jażborowska I. Katyń: zbrodnia chroniona tajemnicą państwową, Warszawa 1998;
 4. Katyń. Zbrodnia nieukarana, red. K. Komorowski, Warszawa 2009;
 5. Kisielewski T.A., Katyń: zbrodnia i kłamstwo, Poznań 2008;
 6. Kunert K.K., Katyń. Ocalona pamięć, Warszawa 2010;
 7. Lebiediewa N., Katyń. Zbrodnia przeciwko ludzkości, Warszawa 1997;
 8. Łojek J., Dzieje sprawy Katynia, Białystok 1989;
 9. Mackiewicz J., Katyń. Zbrodnia bez sądu i kary, Warszawa 1997;
 10. Madajczyk C., Dramat katyński, Warszawa 1989;
 11. Pamiętniki znalezione w Katyniu, Paryż‐Warszawa 1990;
 12. Paul A., Katyń. Stalinowska masakra i tryumf prawdy, Warszawa 2007;
 13. Przewoźnik A., Adamska J., Katyń. Zbrodnia. Prawda. Pamięć, Warszawa 2010;
 14. Swianiewicz S., W cieniu Katynia, Warszawa 1990;
 15. Śladem Zbrodni Katyńskiej, oprac. Z. Gajowniczek, Warszawa 1998;
 16. Zawodny J.K., Katyń, Lublin‐Paryż 1989.

Lektury dotyczące życia i twórczości Józefa Czapskiego:

 1. Zieliński J., Józef Czapski. Krótki przewodnik po długim życiu, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, 1997;
 2. Karpiński W., Portret Czapskiego, Zeszyty Literackie, Warszawa, 2007;
 3. Karpeles E., Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza, wyd. Noir Sur Blanc, 2019;

Czapski o sobie; wybrane dzieła Józefa Czapskiego:

 1. Czapski J., Świat w moich oczach. (Rozmowy z Piotrem Kłoczowskim, 1989), Apostolicum, Editions du Dialogue, Ząbki – Paris, 2001;
 2. Czapski J., niepublikowane wcześniej dzienniki, teksty, listy oraz artykuły i wspomnienia o Józefie
 3. Czapski J., Zeszyty Literackie 44 (1993); 45 (1994), Warszawa – Paryż;
 4. Czapski J., Wspomnienia Starobielskie, Wydawnictwo II Korpusu, Rzym,1944;
 5. Czapski J., Na nieludzkiej ziemi, Instytut Literacki, Paryż, 1949;
 6. Czapski J., Oko. (Zbiór esejów), Instytut Literacki, Paryż, 1960;
 7. Czapski J., Czytając. (Zbiór esejów; pod redakcją Jana Zielińskiego), Wydawnictwo Znak, Kraków, 1990;
 8. Czapski J., Patrząc. (Zbiór esejów; pod redakcją Joanny Pollakówny), Wydawnictwo Znak, Kraków, 1983, 1996;

Zachęcamy do zapoznania się z rejestracjami prób czytanych tekstu Julii Holewińskiej KATYŃ. TEORIA BARW w reżyserii Wojciecha Farugi. Próby odbyły się z udziałem ekspertów:
dr hab. Lech Krzyżanowskiego, prof. UŚ, oraz Marty Witoń – historyczki sztuki

próba 1
próba 2